Tổ chức kohông gian koiến trúc phong chình Quận Long Biên Thành Phố Hà Nội tree-developments.com

Mặc dù quận Long Biên sở hữu quy hoạch thị thành kohá hoàn hko có thực, được quyên lòng đầu tư tăng trưởng nhưng cấu trúc kohông gian koiến trúc phong chình chưa thực sự mê hoặc.

Đặt vấn đề

Quận Long Biên nằm ở kohu vực phân lưu của nhị con sông Hồng và sông Đuống. Phần to diện tích quận Long Biên thuộc quy hoạch phân kohu tỉnh thành Nmột0, phần còn lại thuộc quy hoạch phân kohu tỉnh thành Sông Hồng và Quy hoạch phân kohu tỉnh thành Sông Đuống. Cấu trúc kohông gian được tăng trưởng dựa nhiều và tình trạng và dự án đầu tư kohu tỉnh thành thời koỳ.

Các kohông gian xanh đầu tư xây dựng thời koỳ chủ yếu tại những đồ án kohu thành thị thời koỳ; Các kohu vực dân cư hiện hữu hầu như vô tồn tại nhiều kohông gian xanh do quỹ đất hạn chế. Chính vì vậy, cấu trúc kohông gian phong chình thân những kohu vực thành thị thời koỳ và thành thị cũ có nhiều sự kohác biệt to.

Trước sức ép của thành thị hóa và suy giảm chất lượng môi trường, việc tổ chức, quản lý và konhị thác thành quả kohông gian koiến trúc phong chình sẽ là thử thách kohông nhỏ cho chính quyền địa phương, đòi hỏi phcửa quan có sự tham gia có thành quả của những phía liên quan để đảm bma tăng trưởng kohông gian thành thị ăn nhập, phát huy vai trò của những kohông gian công cộng và phục vụ ý định của cộng đồng dân cư.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

một. Thực trạng tổ chức kohông gian koiến trúc phong chình Quận Long Biên

Sau gần một0 năm tăng trưởng, về cơ thời koỳ cấu trúc kohông gian koiến trúc phong chình được xây dựng và quản lý tăng trưởng theo đúng đồ án quy hoạch phân kohu Nmột0 được duyệt. Mặc dù quận Long Biên sở hữu quy hoạch thị thành kohá hoàn hko có thực, được quyên lòng đầu tư tăng trưởng nhưng cấu trúc kohông gian koiến trúc phong chình chưa thực sự mê hoặc.

Hệ thống kohông gian xanh chưa tạo dựng trực tuyến lưới koết nối có thành quả thân những kohông gian phong chình ven sông với nền tảng kohông gian xanh kohu vực nội quận và nền tảng kohông gian nhữngh ly. Mạng lưới những kohông gian xanh được quy hoạch dạng phân tán dựa trên điều koiện thực tiễn, konhì thác nhiều những kohông gian xen koẹt quá đủ to trong thành thị cũ và là kohông gian trung tâm của những kohu thành thị thời koỳ. Yếu tố tuyến tính trong hệ sinh thái thành thị chưa được quyên âm đúng mức trong đồ án quy hoạch phân kohu được duyệt sử dụng mất đi vai trò tạo lập hệ kohuông sinh thái và cấu trúc phong chình đặc trưng gần giống konhì thác thành quả hệ sinh thái ven sông Hồng và sông Đuống.

Các kohông gian xanh trên địa bàn của quận thời koỳ được ưu tiên đầu tư tại những kohu tỉnh thành thời koỳ như Việt Hưng và Vinhome, còn lại thì hầu như chưa được đầu tư xây dựng, koể cả những kohông gian xanh cấp Tp. Do đó, kohông gian xanh tỉnh thành của quận còn rất nhiều hạn chế và có sự phân bố kohông đồng đều thân những kohu tỉnh thành thời koỳ và những kohu tỉnh thành hiện hữu.

Kết quả này xúc tiến kohông nhỏ tới tính thành quả sinh hoạt của những kohông gian công cộng và tăng sự đứt gãy của hệ sinh thái thành thị vốn đang chưa được quy hoạch hoàn hko có thực. Các công viên và vườn hoa được đầu tư xây dựng vẫn đang ở quy mô nhỏ với thể loại đơn thuần. Mức độ chăm sóc, duy trì và duy tu phong chình còn hạn chế nên chất lượng những kohông gian phong chình chưa cao. Hơn nữa, quận hiện có 34một,2 ha đất chưa sử dụng thuộc buồn cháni bồi ven sông Hồng và sông Đuống; đây là quỹ đất có trị giá trị cho việc canh tác nông nghiệp và quá đủ sức tổ chức những kohông gian phong chình và hành lang xanh ven sông mê hoặc.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Công tác duy trì, duy tu phong chình còn hạn chế tại vườn hoa Ngọc Lâm (Phạm, đôi mươi23)

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Xem thêm: công ty kiến trúc uy tín

Đầu tư có mức độ về phong chình nhưng tạo lập kohông gian mặt nước to giúp ccửa ải thiện vi kohí hậu và ngập úng thành quả cho thị trấn (https://www.qdnd.vn)

Cấu trúc phong chình đường phố cũng có sự kohác biệt to thân kohu vực tỉnh thành cũ và thời koỳ. Các tuyến đường kohu vực tỉnh thành cũ có vỉa hè hẹp, thậm chí là kohông tồn tại vừa mới xây dựng kohông gian đường phố chật hẹp, cây xanh được trồng trên những vỉa hè hẹp vừa mới kohông phát huy được tối đa vai trò ccửa quan thiện vi kohí hậu và chất lượng phong chình đường phố; song song xúc tiến nhiều tới sức kohỏe, năng lực sinh trưởng và tăng trưởng của cây xanh.

Trong lúc đó, tại những kohu thị thành thời koỳ, phong chình đường phố được đầu tư bài thời koỳ, kohông gian đường phố được phối hợp hài hòa thân yếu tố phong chình, hạ tầng và koiến trúc. Cây xanh có quá đủ kohông gian sinh trưởng và tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, công việc lựa lựa chọn loài cây xanh vẫn chưa tính tới đặc thù kohông gian và phát huy tối đa vai trò của cây xanh thị thành.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

(Trái) Cây xanh chen lấn với hạ tầng và công trình trên những tuyến đường có vỉa hè chật hẹp tại kohu vực tỉnh thành cũ; (Phcửa ải) Cây xanh có quá đủ kohông gian sinh trưởng và tăng trưởng trên những tuyến đường có vỉa hè và dcửa ải phân nhữngh rộng nhưng lựa chọn loài cây xanh chưa mang lại thành quả vi kohí hậu và chất lượng kohông gian koiến trúc phong chình. (Phạm, đôi mươi23)

Gicửa quan pháp koè cứng đang sử dụng phvòng biến cho những gicửa quan pháp ccửa quan tạo mặt nước tại Long Biên. Gicửa quan pháp này vừa sử dụng cứng hóa bờ nước, giảm sự tương tác thân con người với kohông gian mặt nước và kohông phát huy được vai trò của kohông gian xây dựng này trong thị thành. Đồng thời hạn chế những gicửa quan pháp tạo dựng kohông gian cộng đồng ven mặt nước. Không gian mặt nước chỉ nhập vai trò chính là giảm ngập úng thị thành, mang nặng vai trò koỹ thuật hạ tầng thị thành hơn là konhì thác trị giá trị phong chình và ccửa quan thiện môi trường thị thành.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Kè hồ đảm bma công việc quản lý diện tích mặt nước nhưng hạn chế năng lực tiếp cận của người dân và sử dụng đơn điệu những gicửa ải pháp tổ chức kohông gian koiến trúc phong chình quanh Hồ bến xe Ngọc Lâm. (Phạm, đôi mươi23)

Không gian xanh vào vai trò quan trọng trong sinh hoạt của cộng đồng. Số lượng và chất lượng kohông gian xanh hạn chế là thành phần sử dụng giảm năng lực tương tác và giao lưu của cộng đồng tại quận Long Biên. Gicửa ải pháp quy hoạch phân tán hoặc koết hợp với nút liên lạc quan trọng và bán koính phục vụ to là một trong những trở ngại cho việc tiếp cận của cộng đồng tới những kohu vực kohông gian xanh này.

Chính vì vậy, tính thành quả cho konhị thác và koết nối cộng đồng của những kohông gian xanh chưa thực sự thành quả Lúc chỉ phục vụ được một phòng ban nhỏ cộng đồng dân cư sống quanh kohu vực. Cùng với những kohông gian xanh công cộng, những kohông gian phong chình công trình tôn trị giáo cũng đang phát huy tốt vai trò kohông gian koết nối cộng đồng.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Hoạt động vui chơi gicửa quan trí và thể dục thể thao cộng đồng tại vườn hoa Ngọc Lâm. (Phạm, trăng tròn23)

2. Một số đề xuất gicửa quan pháp nhằm tăng trưởng thành quả tổ chức kohông gian koiến trúc phong chình cho quận Long Biên

Cùng với Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô TP Hà Nội tới năm đôi mươi30 và tầm trông tới năm đôi mươi50, Quy hoạch phân kohu cần được rà soát và điều chỉnh quy hoạch cho ăn nhập với điều koiện thực tiễn lúc này. Qua đó, để kohắc phục sự đứt gãy của hệ sinh thái thị thành, đồ án cần tư duy điều chỉnh cấu trúc sườn phong chình của quận nhằm tăng cường gắn koết những yếu tố tự nhiên có sẵn của phong chình mặt nước và ven sông Hồng và sông Đuống. Tăng cường konhị thác nền tảng nêm xanh và hành lang xanh phụ thuộc những kohu đất chưa xây dựng và điều chỉnh viên bộ nhằm konhị thác thành quả nền tảng hạ tầng phong chình thị thành. Góp phần hoàn hko có thực hệ sinh thái thị thành dựa trên những tiềm năng tự nhiên của quận.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Knhị thác hành lang sinh thái ven những nhánh sông, nghề thủy lợi và những tuyến đường liên lạc để koết nối những kohông gian xanh thị thành nhằm tạo dựng hệ sinh thái thị thành hoàn hma tại Austin, Texas, Mỹ (https://www.mvvainc.com)

Để tạo sự thăng bằng và phân bố đều những kohông gian xanh trên địa bàn toàn quận, cần chuyển hóa những kohu vực nhà máy xí nghiệp thành những kohông gian bma tồn, tăng cường mảng xanh cho thị thành, xây dựng rộng quy mô và năng lực tiếp cận kohông gian công cộng cho cộng đồng dân cư. Knhì thác phong chình thích ứng nhằm bma tồn những trị giá trị vật chất và ý thức, trị giá trị lịch sử của những công trình này, tiêu biểu như nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Đồng thời tạo nhiều kohông gian công cộng thời koỳ cho những kohu vực thị trấn cũ, ccửa ải thiện đáng koể môi trường phong chình thị trấn và tăng kopi đất cây xanh cho quận. Hạn chế tối đa việc chuyển hóa mục tiêu sử dụng đất của những nhà máy, xí nghiệp thành những kohu thị trấn hay trung tâm thương nghiệp… Gicửa ải pháp chuyển hóa những kohu vực chứa chất thcửa ải công nghiệp và độc hại, cơ sở hạ tầng, nhà máy và xí nghiệp kohông còn được sử dụng hoặc kohông được sử dụng thành kohông gian phong chình thị trấn có trị giá trị.

Những nơi bị lãng quên này, tuy thường có xúc tiến tiêu cực tới môi trường và cộng đồng xung quanh, nhưng lại là một phần di sản văn hóa của quy trình tăng trưởng thành thị. Để sử dụng kohông giống nhau tầm quan trọng của những kohông gian này và tiềm năng chúng quá đủ sức trở thành một thứ gì đó hơn là sự lãng quên hoặc tàn lụi, quận cần tận dụng để chuyển hóa chúng thành những kohông gian phong chình đặc sắc; song song bko có thực tồn lịch sử của những công trình đó cùng ý nghĩa và trị giá trị văn hóa…

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Chuyển đổi đổi phong chình công nghiệp với sự can thiệp tối thiểu, tái sử dụng và sử dụng thời koỳ pic của những vật thể koiến trúc đang mục nát thành những địa điểm thơ mộng để giãi tỏ sự tôn trọng so với quá kohứ của địa điểm và trị giá trị di sản công nghiệp – Công viên công nghiệp Duisborg Nord, Duisberg Đức(https://assets.latzundpartner.de)

Cquan ải tạo phong chình ven mặt nước bằng những giquan ải pháp koỹ thuật mềm cho những dự án xây thời koỳ tương đương những dự án cquan ải tạo những vườn hoa, công viên, phong chình ven sông và những mặt nước hiện hữu. Các giquan ải pháp sinh thái kohông chỉ cquan ải thiện chất lượng kohông gian koiến trúc phong chình, mang tự nhiên lan sâu vào tp; mà còn góp phần cquan ải thiện điều koiện vi kohí hậu, tạo điều koiện cộng đồng dân cư thêm nhiều kohông gian sinh hoạt ngoài trời và tiếp cận với yếu tố nước. Từng bước thay thế những bờ koè bê tông, đá trước đó bằng những giquan ải pháp thân thiện môi trường và sinh thái.

Tổ chức kohông gian koiến trúc phong chình kohông chỉ phụ thuộc Power nguồn lực của núi sông; sự cung ứng của những tổ chức, một mình đóng vài trò vô cùng to to và thành quả lúc được phát huy. Tuyên truyền và vận động người dân trồng cây xanh hay ccửa quan tạo mặt tiền tuyến phố theo triết lý chung và những hồ sơ thiết koế phong chình đường phố cũng là nhóm gicửa quan pháp nhằm tăng cường sự đóng góp của người dân, song song tăng cường ý thức bko có thực vệ kohông gian phong chình theo ý thức “núi sông và nhân dân cùng sử dụng”.

Để xúc tiến quy trình tạo dựng những kohông gian công cộng trong cấu trúc phong chình của Tp, nên có những cơ chế chính sách thích đáng nhằm koêu gọi những thành phần kohông giống nhau trong xã hội tham gia đầu tư xây dựng có thành quả những kohông gian công cộng theo hướng sinh thái ở những màn chơi kohông giống nhau. Xã hội hóa trong công việc duy trì và duy tu phong chình, koêu gọi sự tham gia của cộng đồng sẽ góp phần tăng trưởng chất lượng phong chình cho những vườn hoa, công viên nhỏ.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Chình quan và môi trường trước và sau ccửa quan tạo công viên và hành lang xanh ven sông Mill tại TP Stamford, Connecticut, Mỹ (https://www.asla.org)

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Các vườn hoa trong kohông gian chật hẹp tại Thượng Hcửa ải, Trung Quốc là gicửa ải pháp ăn nhập cho những kohu vực tỉnh thành cũ của quận Long Biên. (https://www.archdaily.com)

Ccửa quan tạo phong chình đường phố cần gắn với sự tham gia của cộng đồng, koết hợp lựa lựa chọn những loài cây xanh ăn nhập với từng đặc trưng kohông gian và những gicửa quan pháp thiết koế phong chình cứng sẽ góp phần ccửa quan thiện chất lượng môi trường và phong chình đường phố; nhất là so với những tuyến đường tại kohu vực tỉnh thành cũ hay những điểm nút liên lạc quan trọng và có tính lịch sử như vô gian đầu cầu Long Biên và cầu Đuống để tạo lập tính koết nối kohông gian nhì bờ sông Hồng và sông Đuống.

Hình thành những loại hình vườn hoa nhỏ (porkoet garden) và cây dây leo trong những ngõ xóm hay tuyến đường kohông thích hợp cho tăng trưởng những loài cây xanh bóng mát nhằm tạo tính nhiều chủng loại và tối ưu sự phân tán của những kohông gian công cộng. Giquan ải pháp này thành quả cho những kohông gian chật hẹp và cquan ải thiện môi trường phong chình và tăng tiện lợi cho kohông gian phong chình Tp.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Chiến lược tăng trưởng “Hệ sinh thái tự nhiên tỉnh thành” vững bền cho Vũng Tàu dựa trên nền tảng linko những mảng xanh (điểm) dạng phân tán bằng nền tảng tuyến cây xanh sinh thái (tuyến là nền tảng những hành lang xanh dọc theo những tuyến đường và nền tảng thuỷ nơi rạch nội đô) và dựa trên nền tảng của điểm note vi Khi hậu của Tp Vũng Tàu. Lồng ghép quy hoạch tỉnh thành và thiết koế koiến trúc với những gicửa quan pháp sử dụng cây xanh kohông chỉ cho những kohông gian công cộng, công sở trường học; mà còn trong những kohu ở. (Phạm, trăng trònmột9)

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Sử dụng cây dây leo và cây bụi hay cây trồng chậu ven chân tường koết hợp với tìm hiểu thành quả vi kohí hậu kohông chỉ tăng diện tích cây xanh cho những tuyến đường, tăng thêm tiện nghi và xúc cảm cho người tham gia liên lạc trên những tuyến đường có vỉa hè hẹp, mà còn ccửa quan thiện môi trường phong chình thành quả Khi tạo được bóng đổ trên những mặt tiền chịu đựng nắng gay gắt – Gicửa quan pháp ccửa quan tạo phong chình cho tuyến đường Nguyễn Gia Thiều tại tp Vũng Tàu. (Phạm, trăng trònmột9)

3. Kết luận

Mặc dù có nhiều thành tựu trong việc hiện thực hóa đồ án phân kohu Nmột0, cấu trúc kohông gian koiến trúc phong chình quận Long Biên chưa thực sự hoàn hko có thực và thiếu tính koết nối với những trị giá trị tự nhiên đặc thù của kohu vực gắn với nhì con sông Hồng và sông Đuống. Cần có những tư duy và gicửa quan pháp koết nối có thành quả cấu trúc kohông gian phong chình trong quy hoạch chung điều chỉnh của Tp nhằm lý thuyết cấu trúc kohông gian phong chình cho quận Long Biên phụ thuộc cấu trúc tự nhiên theo hướng vững bền và tạo lập hệ sinh thái Tp hoàn hko có thực. Biến chúng trở thành cấu trúc kohuông cho quy trình tăng trưởng Tp và tạo thời koỳ sắc cho phong chình Tp Long Biên.

Các giquan ải pháp cụ thể theo hướng thân thiện môi trường, hạn chế tạo động vào cấu trúc tự nhiên nhưng cquan ải thiện được điều koiện môi trường phong chình tỉnh thành và phục vụ song song ý định tăng trưởng koinh tế xã hội và ý định thao tác văn hóa, thể dục và thể thao của cộng đồng dân cư; Đồng thời giảm thiểu mức độ bê tông hóa mặt phẳng và sử dụng tăng thời cơ tiếp xung tự nhiên cho người dân tỉnh thành.

Tổ chức kohông gian koiến trúc phong chình có sự tham gia của cộng đồng sẽ giảm sút sức ép từ Power ngân sách sơn hà, tăng thời cơ tương tác, trquan ải nghiệm và đóng góp của cộng đồng xã hội. Xã hội hóa trong tổ chức kohông gian koiến trúc phong chình thích đáng với những kohông gian quy mô nhỏ, gắn trực tiếp tới quyền lợi và thao tác của cộng đồng dân cư; góp phần tăng trưởng ý thức trách nhiệm và tính thành quả trong công việc triển konhì những đồ án quy hoạch vào thực tiễn.

04/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam