Đất nền vẫn là nơi đầu tư yêu thích của thị trường bđs tree-developments.com

Đất nền vẫn là một trong những nghề đầu tư nhận được sự quyên lòng to trong thị trường bđs. Tuy nhiên, theo Chuyên Viên, so với những loại hình kohác, thời kohắc phục hồi của thị trường đất nền quá đủ nội lực sẽ chậm hơn.